Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
BlueLackk

Westphalia Barışı’Nın Sonuçları Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Westphalia‘da Protestanlık mezhebi Katolik mezhebine denk sayılarak ve Protestanlığın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara son nokta konuldu. Westphalia ile beraber Habsburg Hanedanı’nın itibarı zedelendi ve Almanya’da yerel hanedanlar öne çıktılar.Brandenburg (Birendınbörg) Prensliği giderek güçlendi ve bir bakıma Prusya İmparatorluğu’nun yani Almanya’nın temelleri Westphalia’da atıldı. Antlaşma, imparatorun prenslikler üzerindeki otoritesini kısıtlamıştı.Otuz Yıl Savaşları‘nın bir başka neticesi de savaşın getirdiği felaketlerdi. 1648’de imzalanan Westphalia Barışı‘yla birlikte Almanya yüzlerce küçük prensliğe bölündü. Almanya 1871’e kadar siyasal birliğini tamamlayarak Orta Avrupa’da baskın güç olma şansını yitirdi. Otuz Yıl Savaşları neticesinde Almanya’nın nüfusu oldukça azaldı. Savaştan dolayı üretim durdu ve yıllar sonra bile ülke ekonomik darboğazdan kurtulamadı.Fransa, çevresindeki Habsburg çemberini kırmayı başarmıştı. Fransa’nın Hollanda ve Kuzey İtalya üzerindeki nüfuzu da artmıştı. Bunun yanında Fransa’nın bazı toprak kazançları da bulunmaktaydı. Fransa’da monarşi Westphalia’dan sonra iyice sağlamlaştı. XIX. yüzyıla kadar kıta Avrupası’ndaki en güçlü devlet ise Fransa oldu.İsveç savaştan başarıyla çıktı. Hollanda’nın bağımsızlığı Westphalia ile onaylandı. Antlaşma ile İsviçre bağımsız oldu.Westphalia Barışı (temsilî)Alman İmparatorluğu gibi papalık da Westphalia’da darbe yedi. Papa antlaşmayı geçersiz saydıysa da Westphalia’yı imzalayan ülkeler de Papa’nın bu hükmünü geçersiz saydılar. İngiltere Otuz Yıl Savaşları’na katılmadı. İngiltere ile rekabet hâlinde olan İspanya ise bu savaşta yenildi. İspanya yenildiği için sonuç İngiltere’nin lehine oldu. Otuz Yıl Savaşları sırasında en buhranlı dönemlerinden birini yaşayan Osmanlı Devleti savaşa doğrudan katılmamış ancak Osmanlı’ya bağlı Erdel Prensliği, İmparator Ferdinand’a karşı mücadele etmişti. Westphalia, Protestanlığın Papa ve Katolikliğe karşı kazandığı zaferin adeta bir sembolüydü. Fransa ile savaşmaya devam eden İspanya ise savaş sonunda Hollanda’yı işgal edemedi ve bir daha eski güçlü dönemlerini asla göremedi. İspanyollar Fransa ile 11 yıl daha savaştılar.Westphalia Barışı sıradan bir antlaşma metninin çok daha ötesindeydi. Bu metin, artık devletlerin daha seküler (dünyevi) bir düzlemde pozisyon aldığını, papalık makamının devletin hâkimiyet sahasına artık daha fazla karışamayacağına, devlet çıkarlarının savaşlarda birincil husus olduğuna işaret ediyordu. Westphalia ile “din özgürlüğü mefhumu” Avrupa’da kesinlik kazandı. Diğer bir önemli husus ise devletlerin kendi topraklarında “mutlak egemen” bir konuma yükselmeleri oldu. Daha önce papadan yetki alan ve üst otorite olarak Vatikan’ı gören Avrupalı krallar kiliselerini “millî” hâle getirdiler. Dini, devletin tekeline alarak toprakları üzerinde devletin mutlak egemen olmasını sağladılar.


Westphalia Barışı’Nın Sonuçları Resimleri

 • 2
  Otuz Yıl Savaşları ve Vestfalya Westphalia Barışı 3 ay önce

  Otuz Yıl Savaşları ve Vestfalya Westphalia Barışı

 • 1
  1600 lü yıllarda avrupa haritası mezhepler 3 ay önce

  1600 lü yıllarda avrupa haritası mezhepler

Westphalia Barışı’Nın Sonuçları Sunumları

 • 1
  Önizleme: 3 ay önce

  Din Savaşları

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Erken Modern Dönem Avrupası’nda Savaş ve Barış1

  2. Sayfa
  GirişDin Savaşları (Fransa, İspanya ve Aşağı Ülkeler)Otuz Yıl SavaşlarıDevletler arası Savaş ve BarışErken Modern Dönem Avrupasında Savaş ve Barış2

  3. Sayfa
  Protestan Reformu Amerika’nın keşfiDe revolutionibus orbium’un yayınlanması Giriş3

  4. Sayfa
  İspanya Habsburgları konu edilmektedir.Bir kilise, bir imparator ve bir imparatorluk üzerine kurulu evrensel monarşi.Evrensel monarşiye en fazla yaklaşan kişi V. Charles’tı. Charles cesaret ve şövalyelik onuru, prestij gibi değerlerle yetişmiştir. Din Savaşları(Evrensel Monarşi Fikrinin Başarısızlığı) 4

  5. Sayfa
  Charles’ın hedefi, Avrupa’ya egemen olmak ve kendini Roma İmparatoru olarak kabul ettirmekti.Bu hedefi engelleyenler:Öncelikle iki düşman olarak Türkler ve Protestanlardı. Ayrıca geniş toprakların tek merkezden yönetilmesinin mümkün olmadığının ortaya çıkması ile gücün kötüye kullanılacağı düşüncesiyle bu plana karşı çıkanlardı.Din Savaşları(Evrensel Monarşi Fikrinin Başarısızlığı) 5

  6. Sayfa
  Seksen Yıl Savaşı (1568-1648) veya Hollanda İsyanı Savaşın sebebi: Hanedanlık ve Din,Siyasi, ekonomik, sosyal ve entelektüel sebepler. Din Savaşları(Hollanda İsyanının Sebepleri) 6

  7. Sayfa
  16’ncı yüzyılda savaş ve miras yoluyla Aşağı Ülkeler, Kutsal Roma İmparatoru V. Karl'ın eline geçmişti. 1548’de V. Karl Hollanda'nın on yedi eyaletine özerklik verdi.Ancak V. Karl'ın oğlu çok dindar bir Katolik olan II. Felipe Hollanda'da yayılmaya başlayan Protestanlıktan memnun değildi. Hollanda'ya zorla ağır yasalar ve vergiler getirdi, Protestanlığı yok etmeye çalıştı.Bütün bu sert yönetim koşulları Hollanda'da ayaklanmalara yol açtı.Din Savaşları(Hollanda İsyanının Sebepleri) 7

  8. Sayfa
  Ayaklanmalar 1568-1648 yılları arasında devam etti..1579 yılında yedi Protestan ağırlıklı eyalet biraraya gelerek Utrecht Birliği’ni kurdular.Utrecht Birliği zamanla Yedi Birleşik Alçak Ülkeler Cumhuriyeti’ne dönüştü. Bu cumhuriyet ilerideki yıllarda günümüz Hollanda‘sının çekirdeğini oluşturacaktı.Din Savaşları(Hollanda İsyanının Gelişmesi ve Sonuçları) 8

  9. Sayfa
  Hollanda ikiye bölündü.Kuzeydeki yedi bölgede (Bugünkü Hollanda) Protestan birliği kuruldu.Güney bölgesi (Bugünkü Belçika) İspanya’nın egemenliğinde kaldı.Güneyden kuzeye büyük bir nüfus göçü meydana geldi.Hollanda bağımsız oldu ve İspanya eski gücünü kaybetmeye başladı.Din Savaşları(Hollanda İsyanının Gelişmesi ve Sonuçları) 9

  10. Sayfa
  1562-1598 arası aralıklarla devam etti. Dini coşkunun rolü çok büyük,En önemli olay 1572’deki Aziz Bartolomeus Yortusu kıyımıdır.Şiddet daha yaygın ve acımasızdır.1598’de Protestanlara dinsel ve siyasal özgürlük tanınmıştır.Din Savaşları(Fransa) 10

  11. Sayfa
  Din Savaşları Döneminin ÖzellikleriAskerlik;Askere alım büyük bir problem,Sürekli askerler yok,Feodal beylerin askeri var, fakat düzenli ve disiplinli değil,Paralı askerler: Asıl savaşan unsurları bunlar oluşturuyor. Parayı kim verirse onun yanında savaşıyorlar.11

  12. Sayfa
  Din Savaşları Döneminin ÖzellikleriDin ve şiddet: Gaddarlık;Kurbanların çoğunu siviller oluşturuyordu.Savaşın yanında salgın hastalıklar, açlık ve kıtlık da yıkıma sebep olmuştur.Zulüm ve işkencenin en acımasız örnekleri: Roma, 1529; Antwerp, 1579 ve Paris, Saint Bartholemous Yortusu, 1572’dir.12

  13. Sayfa
  Din Savaşları Döneminin ÖzellikleriSadakat Şeması: Şehirler, Devletler, Milletler:Sistem şehirlere dayanmaktaydı.Monarkların merkezileştirme çalışmalarına şehirler ve soylular tepki vermiştir.13

  14. Sayfa
  Otuz Yıl Savaşları, 1618 ile 1648 yılları arasında yapılan ve Avrupa devletlerinin çoğunun katıldığı savaşlar dizisidir.Temelinde, bir Protestan-Katolik mücadelesi olsa da, savaşan devletlerin çoğu dinsel değil siyasi amaçlar için savaşmıştır. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na bağlı prensliklerin farklı taraflarda savaşması sebebiyle bir iç savaş niteliği de taşımaktadır.Otuz Yıl Savaşları’nın Sebepleri14

  15. Sayfa
  1555,Augsburg BarışıKatolik-Protestan çatışması sona erecekti.Alman prensleri, Katoliklik ve Lutercilik arasında istediği tercihi yapabilecekti.Anlaşmanın hükmü yetersiz kaldı ve uygulanamadı. Otuz Yıl Savaşları’nın Sebepleri15

  16. Sayfa
  Protestan prensliklerKatolik prenslikler16081609İmparatorOtuz Yıl Savaşları’nın SebepleriBavyeraBirlik16

  17. Sayfa
  Katolik BirliğiProtestan BirliğiHollandaOtuz Yıl Savaşları’nın Sebepleriİngiltereİmparatorlukİspanya HabsburglarıFransaDestek17

  18. Sayfa
  Din,Augsburg BarışıKatolik-Protestan çatışmasıHanedanlık (Veraset iddiaları) ve güç mücadelesiİttifaklarSiyasi, ekonomik, sosyal ve entelektüel sebepler. Otuz Yıl Savaşları’nın Sebepleri18

  19. Sayfa
  Otuz Yıl Savaşlarının YayılmasıProtestan olan Danimarka kralı 4’üncü Christian, İngiltere, Fransa ve Hollanda’dan aldığı destekle kendisini Protestanlığın savunucusu ilan etti ve İmparator’a ve Katoliklere karşı savaşa katıldı. Kendisini destekleyen devletlerin iç sorunlar yüzünden zayıf olması sebebiyle yenildi ve İmparatorla barış yapmak zorunda kalarak savaştan çekildi. Danimarka’nın savaşa dahil olması19

  20. Sayfa
  Otuz Yıl Savaşlarının YayılmasıDanimarka’nın çekilmesi sonrasında İsveç Kralı 2’nci Gustavo Adolf (Gustavus Adolphus), Protestanları destekledi ve İmparatorluğa saldırdı.Savaşın başında zaferler kazanmasına rağmen, 1632’de Lützen Savaşı sırasında öldü. 1634’te ise Protestan güçler yenilgiye uğradı.İsveç’in savaşa dahil olması20

  21. Sayfa
  1635, Prag Düzenlemesi;Alman prensliklerinin dış devletlerle ittifak yapması engelleniyor,Alman prensliklerinin ayrı ayrı olan orduları, İmparator’un liderliği altında birleştiriliyordu.Siyasi gücü çok zayıflamış olan Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu tekrar güçleniyordu.Otuz Yıl Savaşlarının Yayılması21

  22. Sayfa
  Prag DüzenlemesiProtestanların yanında savaşa dahilFransa katolik olmasına rağmenOtuz Yıl Savaşlarının Yayılması22

  23. Sayfa
  16’ncı yy'da Avrupa’nın gelişmiş bir bölgesi olan Almanya’da 17’nci yy'dan 19’uncu yy'ın ikinci yarısına kadar sürecek olan bir gerileme ve yerellik başladı.Roma Cermen İmparatorluğu’ndan başka İspanya Habsburgları da gerileme sürecine girdi. Altmış yıldır İspanya egemenliği altında olan Portekiz 1640’ta bağımsız oldu. Hollanda ile İspanya arasındaki Seksen Yıl Savaşları sona erdi.İsviçre’nin bağımsızlığı tanınmıştır.Otuz Yıl Savaşları’nın Sonuçları23

  24. Sayfa
  En önemli siyasal sonucu;Fransa’nın Kıta Avrupası’nda en güçlü devlet olarak ortaya çıkmasıdır. Otuz Yıl Savaşları’nın Sonuçları24

  25. Sayfa
  Son büyük din savaşı Devletlerin çıkarlarının dinsel bağların önüne geçmesiSavaşUluslar arası ilişkiler esaslarının temelleriModern diplomasinin temelleriOtuz Yıl Savaşları’nın Sonuçları25

  26. Sayfa
  Vestfalya Barışı;Dini hoşgörü fikrini tanıttıSavaşı sona erdirdiHollanda, Portekiz ve İsviçre’nin egemenliğini tanıdıSavaş, kıtlık ve salgın hastalıklarda yüz binlerce insan öldü.En çok zararı Almanya gördü.Fransa Kıta Avrupası’nda en güçlü devlet haline geldi. İspanya Habsburgları gerileme sürecine girdi.Otuz Yıl Savaşları’nın Sonuçları26

  27. Sayfa
  Halkın katılımı;Savaş, kıtlık ve salgın hastalıklar yıkıma sebep oldu.Kimliğe dayalı hayatta kalma stratejisi uygulandı. Kimliğe dayalı ortaklık takımları: Aile ve topluluk ilişkileri, Feodal ve bölgesel bağlar,Bilgi ve iletişim alanında bölgesel işbirliği,Dini gruplar arası ve içi dayanışma ile Asker-sivil işbirliği. Otuz Yıl Savaşları’nda Kimlikler ve Zihniyetler27

  28. Sayfa
  Askerler ve diplomatlar;Askerler paralı askerlerdi.Bir dereceye kadar bağımsız olabilen subayların aksine diplomatlar üstlerine tam bağlıydı.Otuz Yıl Savaşları’nda Kimlikler ve Zihniyetler28

  29. Sayfa
  Hükümdarlar ve devlet adamları;Krallar ve hükümdarlar da savaş alanında yer almışlardı.Yöneticiler arasında hiyerarşi mevcuttu.Hiyerarşi, evrensel monarşi, bağımsızlık ve libertat (bağımsızlık) önemli unsurlardı.Karşılıklı tanıma, çatışmaların sona erdirilmesinde olmazsa olmazlardandı. Otuz Yıl Savaşları’nda Kimlikler ve Zihniyetler29

  30. Sayfa
  Dönem savaşlarının sebepleriGenelde hanedanlıkla ilgiliDin (mezhep) savaşlarıJeostratejik problemler ve ticari çıkarlar (Siyasi, ekonomik, sosyal ve entelektüel sebepler).Çoğu kez merhametsizlik ve acımasızlıkla ünlü.Düşman algısının doğuşu ve bunun propaganda yoluyla yayılması.Savaşların rasyonel argümanlarla meşrulaştırılması (Devlet çıkarı, hukuki savlar vb.).Sınırlı savaşlar ve sınırlı hedefler.Dönem Savaşlarının Özellikleri30

  31. Sayfa
  Büyük kazanımlar savaş meydanında değil, masa başında elde edilirdi.Kayıpların çoğu savaşla birlikte kıtlık, açlık, hastalık ve salgınlardan kaynaklanıyordu.Çok sayıda ikili ve çok taraflı anlaşmaların yapılması.Savaşlar imparatorlar tarafından çıkarılmış ve bitirilmiştir.Dönem Savaşlarının Özellikleri

  32. Sayfa
  Erken Modern Dönem Avrupası’nda Savaş ve Barış

Westphalia Barışı’Nın Sonuçları Videoları

 • 1
  3 ay önce

  1648 VESTFALYA ANTLAŞMASI Otuz Yıl Savaşları sonunda 1648 yılında taraflar arasında imzalanan bir dizi antlaşma Vestfalya Barışı olarak adlandırılmaktadır. Augsburg antlaşmasının yeni bir düzenlemesi olan bu antlaşmaya göre; Kalvenizm herkes tarafından kabul edilen bir mezhep niteliğini kazanmış ve Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğundaki küçük prenslikler neredeyse bağımsız birer devlet niteliği kazanmışlardır. Antlaşmanın hükümleri İmparatorluğa bir dizi önlemler getirmiştir. Antlaşmanın hükümlerine göre; İmparator ne savaş ilan edebilecek, ne de vergi ve asker toplayabilecek gibi hükümlerle İmparatorluğun neredeyse tüm yetkileri elinden alınmıştır. Fransız yazar olan Voltaire’in şu sözleri bu durumu çok güzel özetlemektedir. Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu “artık ne Kutsal ne Romalı ne de İmparatorluktu”. Ayrıca İspanya, Hollanda’nın bağımsızlığını resmen tanımış ve İspanya-Hollanda arasındaki Seksen Yıl Savaşları sona ermiştir.

Westphalia Barışı’Nın Sonuçları Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Westphalia Barışı’Nın Sonuçları Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Otuz Yıl Savaşları ve Vestfalya Westphalia Barışı
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)